Publisher Recruiter

מהות התחום

כאשר עוברים מפירסום כולל שאינו מכוון מטרה ספציפית לפירסום ממוקד העובר התאמה אישית לכל לקוח ולקבוצות שונות המהוות את שוק היעד של אותו הלקוח – יש צורך בפונקציה ניהולית שתרכז את כל המידע הנוגע ללקוח ותשמש כגורם מקשר בין כל הצוותים העוסקים באותו הלקוח – הצוות הקריאטיבי, צוותי הניתוח והבקרה, צוותי הפיתוח העיסקיים – כאשר אותו מנהל משמש כגורם מכוון ומגדיר אפיקים ודרכים המתאימים ותפורים בדיוק למידותיו של הלקוח עליו הוא אחראי ושאת האינטרסים שלו הוא מייצג.

יום בחיי Publisher Account Manager

ה- Publisher Account Manager דואג ראשית להבין היטב את צרכי ודרישות הלקוח ולנתח אותן לעומק. הבנה זו כוללת הבנה מעמיקה בתחום התוכן איתו הלקוח עוסק, שוק הלקוחות אליהם פרסום אותו לקוח מיועד, המתחרים ודרכי שיווק ומכירות אופייניים לפלחי השוק הרלוונטיים.

ה- Publisher Account Manager ידאג כי כל פעילות השיווק תתמקד לטובת הלקוח ובהתאם לצרכיו. הוא יבחר את אפיקי השיווק המתאימים מתוך ההיצע הקיים איתו החברה יודעת לעבוד ויבחר באלו המתאימים ביותר לצרכי הלקוח. הוא ישתף פעולה עם הצוותים האחרים כדי להפיק את התכנים המתאימים והטובים ביותר, ידאג לתזמון נכון של שיווקם וכן לאפיקים המתאימים והאפקטיביים ביותר בהם תכנים אלו יפורסמו.

בנוסף, ידאג ה- Publisher Account Manager לבקרה ומעקב שוטפים על עבודת השיווק שבוצעה באמצעות כלי מעקב ובקרה הקיימים בשוק.  הוא ידאג לקשר שוטף עם הלקוח להבנת מטרותיו של הלקוח, הצגת תוצאות הקמפיינים בפניו וחיפוש אפיקים והזדמנויות להגדלת שיתופי הפעולה העיסקיים בין הלקוח וחברת השיווק.

אלו תכונות ותחומי ידע מאפיינים Publisher Account Manager

  • הכרות עם התחומים העיסקיים ופלחי השוק בהם פועלים לקוחותיו
  • יכולות ניהול ותיאום בין גופים שונים פנים וחוץ ארגוניים
  • גישה שירותית תוך הפגנת יוזמה ויכולת ניצול הזדמנויות עיסקיות
  • הבנה מעמיקה של תחום הפרסום והשיווק
  • היכרות מעמיקה עם עולם השיווק באינטרנט ובסלולר
  • היכרות עם תחומי ה- SEO, PPC, SEM, SMO
  • יכולות יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים ומסחריים
  • היכרות מעמיקה עם כלי דיווח ובקרה ויכולת טובה בתקשור מדדים אלו ללקוח

טוען...