Data ואנליזה

מהות התחום

כאשר מדברים על פירסום ושיווק באינטרנט מדברים על טכניקות שונות בהן נעשה שימוש, על פילוח קהל היעד, על מציאת שותפים עיסקיים ופלטפורמות המתאימות לפירסום מפולח. מדברים על תכנים מסוגים שונים, על שילובים של טכניקות ושיטות שיווק שונות ובכל אחד מהתחומים מדברים על נושא חשוב המשותף לכל התחומים הללו – הצורך לבדוק ולוודא את האפקטיביות של הפעולות שננקטו או שרוצים לממש.

השוק רווי בכלים שונים, מדדים שונים, טכניקות רבות ודו”חות שונים אותם ניתן להפיק על סמך הנתונים השונים: מהו הזמן הממוצע שגולש מבלה באתר? כמה גולשים מגיעים לאתר מדי יום? כמה מתוך הגולשים משאירים את פרטיהם באתר (יוצרים ליד), כמה מבצעים רכישות? כמה מתוך אלו שנכנסו מבצעים רכישה או משאירים פרטים? לכמה שיתופים זכה סטאטוס מסוים? כמה תמונות העלו הגולשים? כמה תגובות?

תפקידם של האנליסטים הוא לעשות סדר בכל הכלים, המדדים, הדו”חות. לקחת כמות נתונים גולמיים גדולה ולהציגם באופן שמקבלי ההחלטות יוכלו לקבל החלטה שקולה המסתמכת על נתונים אמינים וברורים.

 

תפקידים רלוונטיים

  • Marketing Analyst

טוען...