Marketing Manager

מהות התחום

שיווק הוא תחום חשוב עבור כל חברה באשר היא. כאשר מדובר בחברה המייצרת מוצר או מציעה שירות, גם אם המוצר אותו יצרה יהיה המוצר הטוב ביותר שיש לשוק להציע, במידה והלקוחות לא ידעו עליו, או אם יצא לו שם רע בצדק או שלא בצדק – הרי שהחברה לא תצליח למכור את שירותיה או מוצריה. הדבר נכון גם בתחום החברות המייצרות שירותי שיווק ופרסום עבור חברות אחרות. חברה המוכרת שירותי שיווק, בה תחום השיווק הוא חזק היא חברה שתשווק מספר לקוחות רב יותר, שהלקוחות אותם היא משרתת ירגישו כי עבודת השיווק שנעשתה היא עבודה שקידמה את חברותיהם ומוצריהם.

שיווק כולל בתוכו סוגי עבודה שונים החל מחיפוש אפיקי פרסום חדשים וחדשניים, דרך מעקב ובקרה על אפיקי השיווק הקיימים לוודא את יעילותם והדרכים בהם ניתן לכוונן את הפעילות כדי לשפר את אפקטיביות השימוש בהם, וכלה בניתוח שוק וקביעת יעדי התפתחות חדשים בהתאם למגמות המשתנות בשוק.

בחברות קטנות, מנהל השיווק יהיה אחראי לכל אפיקי השיווק. בחברות גדולות יותר ימונה לרב CMO שיטפל בכל אפיקי השיווק ומנהלי שיווק נוספים תחתיו שיטפלו כל אחד באפיקי שיווק ספציפיים יעודיים.

יום בחיי Marketing Manager

מנהל שיווק יקצה חלק ניכר מזמנו להבנת השוק והמגמות השולטות בו. הכרת הטרנדים החמים, הכרת דרכי פעולת המתחרים, שיטות עבודה וטכנולוגיות חדשניות וכדומה. במסגרת לימוד אפיקי השיווק הקיימים והעתידיים, מנהל השיווק ינסה לחפש דרכים בהם ניתן להגביר את יעילות ואפקטיביות השיווק, לחפש נישות ופלחי שוק חדשים תוך ניתוח הדרכים היעילות ביותר להגיע לפלחי שוק אלו,  להקטין את עלויות השיווק.

במסגרת תפקידו, מנהל השיווק יבקר בימי עיון ותערוכות הנוגעות לתחום עיסוקו, ינתח ויבקר טרנדים חמים בשוק, יכין תוכניות שיווקיות, תקציב ולוחות זמנים לפיתוח תוכניות אלו ויציג את מימצאיו להנהלה הבכירה מחד ולצד המפתח מאידך.

אלו תכונות ותחומי ידע מאפיינים Marketing Manager

  • הבנה מעמיקה של תחום הפרסום והשיווק כולל טכניקות שיווקיות שונות וקונספטים מגוונים
  • יכולת תקשור מצוינת להעברת הידע לגופים המפתחים
  • יכולת עמידה רבה בלחצים
  • יצירתיות
  • עניין במה גורם מוטיבציה לאנשים
  • הבנה בתחום המיתוג ויחסי ציבור

טוען...