Social Media

Social Networks Manager

מהות התחום

הרשתות החברתיות והאיזכורים בהם מהווים כיום חלק ניכר מהערוצים השיווקיים של החברות השונות. דפי מוצרים ושירותים בהם ניכרת פעילות ושיתופים דואגים לפרסם ולהפיץ את המוצר יותר מכל תחום שיווקי מסורתי אחר. לכאורה, רבים באים ואומרים – אם אני משתמש בפייסבוק, אז אני כשיר להיות מנהל רשתות עסקיות, אולם המציאות סבוכה יותר מכך. על מנת ליצור תשתית שיווקית אפקטיבית ומועילה יש לתכנן אסטרטגיה מתאימה, לזהות ערוצים שיווקיים ולהבין כיצד יש לנצלם, לדעת ליצור קשרים ודיאלוג עם מוקדי השפעה ובעלי דעה מקרב הגולשים, ליזום תכנים ולנתר את הפירסום בדף ומחוצה לו תוך מתן מענה מתאים ואחיד בכל הערוצים השונים.

ניהול רשתות חברתיות הוא תחום המשלב קביעת אסטרטגיה וייזום תקשורת ואינטראקציה עם קהל הגולשים.

יום בחייו של Social Networks Manager

מנהל רשתות חברתיות יחל את יומו הטיפוסי במעבר על כל אשר התרחש בלילה ויום קודם בכלל הרשתות החברתיות אותן הוא מנהל. בפרט יבדוק מנהל הרשתות החברתיות האם הועלתה הודעה כלשהי לאחת הרשתות החברתיות, או האם ניתן מענה כלשהו. בהתאם לדברי הגולשים, מנהל הרשתות החברתיות יחליט האם לענות להודעה או התגובה, האם לענות בעצמו או לחפש מומחים בתחום החברה שיוכלו לתת מענה טוב יותר.

לאחר המעבר הראשוני, יבצע מנהל הרשתות החברתיות חיפוש נוסף על מנת לזהות מקומות שונים ברשתות החברתיות בהן נעשה איזכור למוצר, לשירות או לחברה. במידת הצורך, יענה גם שם באופן שישקף את המסר שאותו החבר רוצה לקדם.

מנהל רשתות חברתיות לא יסתפק במתן מענה אלא גם יזום הפצת ויצירת תכנים  בערוצים השונים. על מנת לעשות זאת באופן אפקטיבי, על המנהל להכיר היטב את הערוצים החדשים ולהתעדכן תדיר בערוצים חדשים הנפתחים. כאשר הוא מזהה ערוץ חדש עליו לזהות לא רק  את הפוטנציאל ליצירת ערוץ שיווקי יעיל אלא גם את הדרכים בהם ניתן להשתמש בערוץ החדש.

על מנהל הרשתות החברתיות להכיר היטב גם כלים שונים המשמשים ליצירת דוחות וניתוח תנועת הגולשים בערוצים. ניתוח כזה מאפשר להשאר עם היד על ההדק ולהבין מה עובד ומה דרוש שיפור.

אילו תכונות ותחומי ידע נדרשים מ- Social Networks Manager?

  • יצירתיות גבוהה
  • גישה והבנה עמוקה בתחום השיווק
  • יכולת ניתוח וקביעת אסטרטגיה שיווקית
  • זיהוי טרנדים חמים בעולם הרשתות החברתיות ואחרים ויישומם טרנדים לכלל מערך שיווקי יעיל (למשל Pintrest או Instegram)
  • היכרות מעמיקה עם תחום הרשתות החברתיות על ערוציהן השונים (פייסבוק, טוויטר, לינקדאין, יו-טיוב וכדומה)
  • תקשורת מילולית, ורבלית וכתובה, ברמה גבוהה
  • היכרות טובה עם כלי ניתוח וניטור רשתות חברתיות (לדוגמה: Hootsuite, SocialBro, Google Analytics, SocialMention או Gremlin)


טוען...