המשרות הכי שוות

כאן תמצאו את המשרות הכי נחשקות, בחברות הכי שוות.קליק ותוכלו לקבל עליהן פרטים נוספים


 • איזה תחום
  • איזה תחום
  • ללא ניסיון
  • בכירים
  • שיווק דיגיטלי
  • קידום ממומן PPC
  • סושיאל, תוכן ו-SEO
  • CRM ואוטומציה
  • ניהול מדיה
  • ניהול לקוחות
  • מכירות ופיתוח עסקי
  • ניהול מוצר ופרוייקטים
  • R&D
  • Data ואנליזה
  • עיצוב, UI ו-UX
  • HR & Recruiting
  • וידאו מובייל ואפליקציות
  • גיימינג Gaming

 • אפשרויות סינון מתקדמות

 • Add to Favorites

  Product Designer JB6424005

  A leading independent end-to-end connected TV and video advertising platform is looking for a talented UI/UX Designer to join their team and work on a variety of products. The position includes working alongside a team of product managers, engineers,

  ...
  • Center
  • Full Time
   
  • Location: Center
  • Type: Full Time
  • Experience: 3-5

  Job Description:

  A leading independent end-to-end connected TV and video advertising platform is looking for a talented UI/UX Designer to join their team and work on a variety of products. The position includes working alongside a team of product managers, engineers, and other professionals to create innovative products and thrive on identifying and solving user needs.

  Job Responsibilities:

  Lead a full product-design cycle from UX research & usability testing, to design concept, through creating a pixel-perfect UI, and provide final hand-off to development.
  Work as part of a dynamic cross-functional product team that includes product managers, developers and other stakeholders to deliver products that align with user needs and business goals.
  Conduct user research, gather insights, and analyze user needs to develop user flows & wireframes demonstrating product functionality and usability.
  Provide high-fidelity and detailed design solutions
  Communicate design ideas effectively through presentations, discussions, and documentation.
  Manage multiple design projects simultaneously, meet deadlines, and prioritize tasks effectively.
  Ensure design consistency across platforms by documenting design processes, guidelines, and contributing to the maintenance and development of the design system.

  Job Requirements:

  • 3+ years of experience as a product designer
  • Extensive experience in product design processes and best practices, that include UX research, UI design, and product-design development, preferably for complex systems and SaaS products.
  • Experience working as an embedded designer as part of a agile product team
  • Proven experience applying user-centric UX methodologies, with ability to extract and analyze qualitative and quantitative data to improve the user experience
  • Ability to interview various users, translating their feedback into practical and effective design solutions
  • Excellent proficiency in design tools including: Figma, Sketch, Invision, Zeroheight, Dovetail, Pendo etc.
  • Understanding of design systems theory and practice - a plus
  • A Passion for creative problem-solving with a “can do” positive attitude
  • Must be an collaborative and adaptive team player with strong communication skills
  • Excellent English written and verbal communication skills
 • Add to Favorites

  Performance Marketing Lead JB13273016

  A top global B2C company looking for a talented B2B Performance Marketing Lead, woh will play a crucial role in maximizing the lead generation efforts

  ...
  • Center
  • Full Time
   
  • Location: Center
  • Type: Full Time

  Job Description:

  A top global B2C company looking for a talented B2B Performance Marketing Lead, woh will play a crucial role in maximizing the lead generation efforts

  Job Responsibilities:

  Develop and execute B2B performance marketing strategies to attract and acquire high-quality leads that align with target audience and business objectives.
  Manage high budget and large-scale Search and Social campaigns.
  Collaborate closely with the sales to identify target segments, and refine marketing approaches accordingly.
  Work closely with tech, creative, product, and BI teams to ensure successful execution of marketing campaigns.
  Monitor and analyze campaign performance metrics to optimize campaigns and improve ROI.
  Collaborate with Product Marketing to ensure alignment between marketing and sales efforts.
  Stay up-to-date with the latest trends and best practices in B2B marketing.

  Job Requirements:

  • Bachelor’s degree in Marketing, Engineering, or related field with a strong academic record
  • 3+ years of professional experience and consistent results in B2B marketing/ Demand Generation
  • Ability to work in different time zones when needed (as you will be working with affiliates from NA, EU & APAC)
  • Hand on experience managing B2B Marketing Campaigns in at least 2 Media Channels (Facebook, Google, LinkedIn, Native, and more.)
  • Familiarity with enterprise and SMB web funnels. .
  • Strong analytical skills and ability to analyze campaign performance metrics.
  • Excellent communication and collaboration skills.
  • Familiarity with SEO & Website online tools is a plus.
  • high level of proficiency in English.
 • Add to Favorites

  Senior Product Marketing Manager JB16527024

  A fast-growing B2C company and website building platform is seeking a highly motivated and experienced Product Marketing Manager to join the marketing team and lead the successful go-to-market, introduction, and adoption of a new product.As Product

  ...
  • Center
  • Full Time
   
  • Location: Center
  • Type: Full Time

  Job Description:

  A fast-growing B2C company and website building platform is seeking a highly motivated and experienced Product Marketing Manager to join the marketing team and lead the successful go-to-market, introduction, and adoption of a new product.

  As Product Marketing Manager, you’ll play a pivotal role in shaping market positioning, developing go-to-market strategies, and driving adoption among the company's target customers. You’ll collaborate closely with cross-functional teams, including product management, marketing, and growth to define the product's value proposition, identify customer needs, and create compelling messaging and positioning. You will be responsible for executing strategic marketing plans that generate awareness, drive customer acquisition, and contribute to revenue growth.

  Job Responsibilities:

  * Work closely with the product management, design, and customer success teams to gather product feedback, influence product roadmaps, and ensure a seamless customer experience throughout the product life cycle
  * Develop a deep understanding of the product, its unique value proposition, and target customer segments. Craft compelling positioning and messaging that effectively communicates the product's benefits and differentiation in the market
  * Collaborate with cross-functional teams to develop and execute comprehensive go-to-market strategies that maximize awareness and user acquisition of the product
  * Leverage customer research, feedback, and market intelligence to develop accurate customer segments and identify key customer pain points, needs, and preferences. Align marketing initiatives to address these insights and create compelling customer experiences
  * Create impactful marketing materials, including product videos, website content, emails, and blog posts, that effectively communicate the value and benefits of the new product and increase awareness and adoption
  * Plan and execute the successful launch of the new product, including coordinating marketing activities, monitoring campaign performance, and adjusting strategies as needed. Measure and report on campaign effectiveness and make data-driven recommendations for optimization
  * Improve user journeys to increase customer acquisition, conversion, and engagement rates

  Job Requirements:

  • 3+ years of proven experience as a Product Marketing Manager in B2C/B2B (SaaS experience - an advantage)
  • Strong understanding of top-of-funnel marketing, customer acquisition, and adoption strategies
  • Demonstrated success in developing and executing go-to-market strategies for new products, including positioning, messaging, and campaign planning
  • Excellent communication and storytelling skills, with the ability to craft compelling narratives for different audiences and channels, including crafting wireframes and mockups
  • Strong analytical skills, with the ability to interpret market research, customer insights, and competitive analysis to inform marketing strategies
  • Self-starter who can work independently and manage multiple projects simultaneously
  • Excellent English verbal and written communication skills
 • Add to Favorites

  Head Of Growth JB34796013

  A Successful E-commerce startup, one of the leading advertisers on Facebook worldwide is looking for a Head of Growth.The company brings tech, design, and engineering to the challenge ????. They are working on the world’s best art service, a service

  ...
  • Center
  • Full Time
   
  • Location: Center
  • Type: Full Time

  Job Description:

  A Successful E-commerce startup, one of the leading advertisers on Facebook worldwide is looking for a Head of Growth.
  The company brings tech, design, and engineering to the challenge ????.
  They are working on the world’s best art service, a service that reached millions of dollars in sales within months from launch.

  Job Responsibilities:

  Lead the Marketing Strategy - from ideation to execution
  Define and prioritize channels
  Tell the story in a better way across all channels
  Media and budget management across current and future channels (Facebook, Google, TV, email, TikTok, Social, Influencers, etc.)
  Adjust and emphasize the unique value proposition for each channel
  Analyze and optimize performance
  Build an attribution methodology and constantly optimize it
  Increase LTV - increase re-engagement via tailored messaging for specific segments and better value proposition
  reduce CAC
  Brand building
  Own the brand "story"
  Define the required visual identity and the tone of voice of easyplant
  Ensure consistent execution and identity across all channels
  Creative leadership
  High level concepts and campaign definition to convey our unique value while taking into account potential customer motivations
  Detailed Brief - storyboard (visual and messaging guidance)
  Analysis and optimization

  Job Requirements:

  • 5+ years of relevant experience in D2C growth marketing
  • Boundless energy and a fearless attitude towards tackling bold challenges with creative ideas
  • "Can do" and hands-on approach to problem-solving
  • Strong analytical capabilities
  • Multi-channel strategy experience, including measurement and attribution
  • Experience developing brand architecture and product positioning within the digital landscape, bridging together consumer data, competitive/trend analysis, and creative vision
  • Deep working knowledge of all organic and re-engagement channels, such as organic, social, and email
 • Add to Favorites

  test position JB0962088

  test

  ...
  • Center
  • Full Time
   
  • Location: Center
  • Type: Full Time

  Job Description:

  test

  Job Requirements:

  • test
 • Add to Favorites

  Mobile Senior User Acquisition Manager JB8876000

  An innovative technology company led by data scientists is looking for a Senior User Acquisition to join their team.

  ...
  • Center
  • Full Time
   
  • Location: Center
  • Type: Full Time

  Job Description:

  An innovative technology company led by data scientists is looking for a Senior User Acquisition to join their team.

  Job Responsibilities:

  - Manage a portfolio of campaigns with a goal-oriented approach and strong analytical capabilities
  - Analyze and optimize audience-based campaigns on an ongoing basis to exceed client KPI’s
  - Optimize campaigns for pre/post-install goals using proprietary tools and dashboards, making recommendations to client-facing team to enhance customer strategies
  - Work with product and data science teams to gather trends and campaign-specific insights to improve performance for campaigns and technology platforms

  Job Requirements:

  • 3+ years of managing large budget campaigns
  • Experience with mobile app advertising - Advantage
  • Advanced Excel experience – pivots, vlookup, advanced formulas
  • Technical and analytical orientation
  • Ability to perform in a fast-paced, start-up environment
  • Demonstrable ability to draw insights from data
  • Excellent communication skills and project management
  • English – High level (oral & written) – a must
  • Bachelor’s degree (preferably in the quantitative discipline)
  • Experience using SQL - advantage
 • Add to Favorites

  Customer Success Manager JB4108008

  A global company with an AI text generation platform for marketers, with more than 1 billion marketing messages are created every day across digital channels. Most of them are bias-laden, expensive to create, and ineffective is looking for a talented

  ...
  • Center
  • Full Time
   
  • Location: Center
  • Type: Full Time
  • Experience: 1-3

  Job Description:

  A global company with an AI text generation platform for marketers, with more than 1 billion marketing messages are created every day across digital channels. Most of them are bias-laden, expensive to create, and ineffective is looking for a talented Customer Success Manager to join their team.

  Job Responsibilities:

  - Deliver excellent support to customers, understand their needs, and ensure their success.
  - Serve as the main point of contact while acting as a liaison between clients and the rest of the teams.
  - Provide customer training.
  - Maintain a comprehensive and updated knowledge base.
  - Work together with the marketing and product teams to push top customers toward success and high product engagement.
  - Educate new customers through marketing materials and product documentation.
  - Provide internal customer feedback.
  - Introduce customers to new features.
  - Analyze customer usage data, gather insights and lessons, and establish new processes and product requirements.

  Job Requirements:

  • BA/BS degree
  • 1- 2 years in a customer-facing role - A must
  • Native-level English - you don’t need an American accent, but you shouldn’t need any proofreading for grammar and spelling either
  • Experience with Zendesk - An advantage
  • Strong Excel skills (pivot tables, basic formulas, vlookup)
  • Analytical problem solving skills that utilize resourcefulness and determination
  • Ability to be independent and execute quickly
  • High level of dedication and motivation to succeed
  • Basic experience with SQL querying - An advantage
  • Outstanding capacity for multitasking
  • Experience with Marketo (or equivalent) - An advantage
  • Previous data analysis experience - An advantage
  • Willing to work US EST hours when needed


עמוד 4 מתוך 8« First...23456...Last »

טוען...